עמוד השדרה של תהליך התחדשות עירונית, הוא התהליך התכנוני. לכן צוות התכנון עומד במרכזו.

התושבים במתחמי התחדשות מחזיקים בידיהם ידע אצור רב-ערך שביכולתו לשפר ולדייק את התוצר התכנוני. אך למרות הנסיון המצטבר בתהליכי שיתוף ציבור, הידע נותר לרוב אצל הדיירים, ולא מהווה השראה לתכנון ולתוצריו.

אדריכלים ומתכננים

Space Planning

ישנו ערך עצום בחיבור מקצועי טוב בין צוות האדריכלים והמתכננים לבין השטח. אדריכלים רבים שזכינו לעבוד עמם לאורך השנים, נדהמו כמה השראה ורעיונות ספגו מעבודה נכונה עם תושבים.

חיבור נכון בין תושבים לצוות התכנון - שמעשיר את התכנון ומעצים את התושבים - דורש הכוונה מקצועית (וכמעט שלא מתרחש באופן טבעי). הפער הזה הוא אחת הסיבות העיקריות למיסודו של מקצוע היועץ החברתי להתחדשות עירונית.

 

היועצים החברתיים מתמחים באיסוף המידע מהשטח ומהתושבים, עיבודו לכדי מסקנות אופרטיביות, וסיוע לצוות התכנון בהטמעת הידע בעבודה התכנונית. זהו תהליך רציף, שמתחיל בכתיבת נספח חברתי והמלצות תכנון, וממשיך בעבודה סדירה בצוות התכנון והבאת תובנות חברתיות וקהילתיות לעבודת הצוות באופן שוטף.

העבודה שאנחנו עושים עם צוותי תכנון: