top of page
לוגואים צפים5 - אהוד והתחיה.png

פינוי-בינוי במסלול רשויות
במתחם אהוד והתחייה

פינוי-בינוי

כתובת:
הגבורה 7, אשקלון - בתוך בניין העירייה


טלפון: 08-6796955/923
מייל: minhelet@ashkelon.muni.il
אביחי, היועץ החברתי: 054-4274143

לכל שאלה - פנו אל
המינהלת
להתחדשות עירונית

התחדשות עירונית  |  פינוי-בינוי

התחדשות עירונית היא תהליך שבו איזורים ותיקים בעיר עוברים חידוש באמצעות שתי דרכים עיקריות:

 • עיבוי - כלומר חיזוק של מבנים קיימים והרחבה שלהם (באמצעות תמ"א 38/1 או שיטות אחרות).

 • הריסה ובנייה - כלומר הריסה של מבנים קיימים ובנייה של מבנים חדשים במקומם (באמצעות פינוי-בינוי או תמ"א 38/2).

בנוסף לחידוש מבני המגורים, מתרחשים עוד דברים:

 • שטחים פתוחים מתוכננים מחדש כדי לשרת טוב יותר את הציבור.

 • מתווספים שטחים למוסדות ציבור וקהילה (כגון מוסדות חינוך, קופות חולים, ספריות וכו').

 • התשתיות האיזוריות עוברות שדרוג.

פינוי-בינוי: הקמה של מבנים חדשים במקום קבוצה של מבנים ישנים על אותו שטח במסגרת תכנון מחדש של האזור, שבמהלכו מאשרים תוספת יחידות דיור ולעיתים גם תוספת שטחים למבני ציבור, מסחר ומשרדים. פרויקט פינוי בינוי (להבדיל מפרויקט של תמ"א 38) מאפשר ראייה כוללת של האזור, תוך התייחסות לצרכיו השונים, כגון מבני ציבור, שטחים פתוחים, תנועה וחידוש תשתיות.
פרויקטים אלה זוכים להטבות מס, לתחולה של חוק עידוד מיזמי פינוי בינוי ("דייר סרבן") וכן אפשרות לדון בתכנית גם בוועדת משנה ייעודית של הוועדה המחוזית, בוועדה עצמאית מיוחדת ובוותמ"ל.  

למידע נוסף - אנא בקרו באתר המינהלת להתחדשות עירונית באשקלון או באתר הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

מסלול רשויות

תהליכי פינוי-בינוי מתקיימים בשני מסלולים:

 • מסלול 'מיסוי' - מכונה גם "מסלול יזמים". בתהליך כזה היזם (שהוא גוף פרטי) מבצע גם את התכנון של הפרויקט, וגם את הביצוע (הבנייה).

 • מסלול 'רשויות' - בתהליך כזה הרשות המקומית (העירייה) מנהלת את תהליך התכנון, והיזם אחראי רק לביצוע (הבנייה).

מתחם אהוד והתחייה מקודם במסגרת מסלול רשויות. כלומר, את התכנון של הפרויקט מובילות עיריית אשקלון והמינהלת להתחדשות עירונית באשקלון, ובשיתוף הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית במשרד הבינוי והשיכון. טרם נבחר יזם לשלב הביצוע, וההמלצה בשלב הזה היא לא לחתום ליזמים עד שנציגות התושבים תקיים תהליך מסודר לבחירת יזם.

החברה שנבחרה על-ידי העירייה לניהול הפרויקט היא א.ר.ץ. - ניהול פרויקטים. היועץ החברתי המלווה את נציגות תושבי המתחם הם ארגון STREETLIGHT.

מטעם בעלי הדירות, מובילה את הפרויקט נציגות נבחרת של דיירים. בקישור זה ניתן לראות את רשימת חברי נציגות התושבים במתחם ופרטי הקשר שלהם.

מסלול רשויות
לוגו עיריית אשקלון חדש 2022.jpg
StreetLight_English_PNG_edited.png
eretz_logo_gray.png
מצב הפרויקט כיום

מה מצב הפרויקט כיום? (עדכון אחרון - אוגוסט 2022)

תהליך פינוי-בינוי הוא תהליך ארוך ומורכב. לנוחותכם, מוצגים השלבים העיקריים של התהליך:

  תחילת עבודה על תכנון המתחם [אמצע 2019]

  כנס דיירים ראשון להצגת הפרויקט לתושבי המתחם [8/7/2019] - למודעה שפורסמה לקראת הכנס - לחצו כאן. לקריאת פרוטוקול הכנס -  לחצו כאן.

✔  מפגש עם פעילים במתחם לקראת כניסת היועצים החברתיים [17/12/2019]

  מפגש ראשון בתהליך הקמת נציגות דיירים במתחם [8/7/2020]

  קבוצת מיקוד עם פעילים שכונתיים [19/10/2020]

  מפגש להקניית ידע לנציגות לקראת מפגש עם המתכנן [21/12/2020]

  מפגש נציגות הדיירים עם גורמי התכנון [27/12/2020]

  כניסה לועדת התכנון למתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל) [2021]

  מפגש להמשך הסמכת הנציגות וקניית ידע להמשך התהליך [9/2/2021]

  מפגש עם בעלי העסקים במתחם להקמת נציגות [7/6/2021]

  הצגת התכנית לתושבים לקראת דיון "שולחן עגול" [5/7/2021] - למודעה שפורסמה לקראת הכנס - לחצו כאן, לסיכום הכנס - לחצו כאן.

  הפקדת התכנית להתנגדויות הציבור ודיון בהתנגדויות [פברואר 2022]

  כנס שיתוף ציבור [6/3/2022] - לקריאת סיכום הכנס לחצו כאן.

  אישור התכנית [13/4/2022]

  פרסום התכנית באופן רשמי [יוני 2021]

  בחירת עורך-דין מייצג לבעלי הדירות [יולי 2022] - לקריאת הסיכום של כנס בחירת עורך הדין - לחצו כאן.

  כנס להצגת התכנית לתושבי המתחם לאחר אישורה [11/9/2022] - למודעה שפורסמה לקראת הכנס - לחץ כאן. למצגת שהוצגה בכנס - לחץ כאן. לסיכום הכנס - לחץ כאן.

​✔  בקשה לקבלת הצעות מיזמים פורסמה על-ידי נציגות הדיירים באמצע חודש ינואר 2023.

  כנס לבחירת יזם. [20/3/2023]

☐  משא ומתן וחתימות על הסכם עם היזם [מתוכנן לאביב-קיץ 2023]

☐  הוצאת היתר בנייה ויציאה לביצוע של השלב הראשון [הערכה: 2024-2025]

כתובת:
הגבורה 7, אשקלון - בתוך בניין העירייה


טלפון: 08-6796955/923
מייל: minhelet@ashkelon.muni.il
אביחי, היועץ החברתי: 054-4274143

לכל שאלה - פנו אל
המינהלת
להתחדשות עירונית

הדמייה תלת-מימדית של התכנית

הדמיה לאתר.png
אהוד והתחיה' - קישורים'

קישורים למסמכים הקשורים למתחם אהוד והתחייה

בקישורים הבאים תוכלו למצוא מידע מתוך מסמכי התכנית הרשמיים:

 • למסמכי התכנית הסופיים, באתר מינהל התכנון - לחצו כאן (כאן אפשר לקרוא הסבר כללי על התכנית בלחיצה על "דברי הסבר", ולראות את התהליך התכנוני בלחיצה על "שלבי טיפול בתכנית").

 • לרשימת היועצים המקצועיים המובילים את התכנית - לחצו כאן.

 • לרשימת חברי נציגות התושבים במתחם ופרטי הקשר שלהם - לחצו כאן.

 • לצפיה בנספח החברתי המלא של המתחם - לחצו כאן.

​​​

בקישורים הבאים תוכלו למצוא כתבות על אישור התכנית:

קישורים נוספים בנושא התחדשות עירונית

תושבים יקרים, כאן תוכלו למצוא קישורים לידע נוסף, הקשור להתחדשות עירונית:

 • מסמכים שימושיים של המינהלת להתחדשות עירונית אשקלון - לחצו כאן.

 • מילון מושגים של המינהלת להתחדשות עירונית אשקלון - לחצו כאן.

 • עמוד הפייסבוק של המינהלת להתחדשות עירונית אשקלון - לחצו כאן.

 • תכנית האב העירונית להתחדשות עירונית של עיריית אשקלון - לחצו כאן.

 • מדריך להתקשרות עם יזמים בפינוי-בינוי של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית - לחצו כאן.

קישורים נוספים

כתובת:
הגבורה 7, אשקלון - בתוך בניין העירייה


טלפון: 08-6796955/923
מייל: minhelet@ashkelon.muni.il
אביחי, היועץ החברתי: 054-4274143

לכל שאלה - פנו אל
המינהלת
להתחדשות עירונית

לתשומת לבכם -

המידע המוצג באתר זה הוא לידע כללי בלבד. לקבלת המידע המדויק והמעודכן ביותר - אנא פנו למינהלת להתחדשות עירונית באשקלון.

 

bottom of page